Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
četrtek, 13. junij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Menjava zaposlitve s strani delavca
Kakšne možnosti ima delavec, ki želi odpovedati pogodbo o zaposlitvi?

Menjava zaposlitve

Večina med nami bo v življenju vsaj nekajkrat zamenjala svoje delovno okolje. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da to v večini primerov ni mogoče iz danes na jutri, saj je potrebno spoštovati tako zakonske, kot tudi pogodbene omejitve.

V naslednjem članku bomo preverili, kakšne so glavne možnosti, ki jih ima delavec, ki želi odpovedati pogodbo o zaposlitvi pri svojem delodajalcu.

 

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delavec lahko kadarkoli to želi, brez da bi moral navesti razlog, poda redno odpoved.

e-obrazec e-obrazec: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Pri tem mora spoštovati odpovedni rok, ki ga ima določenega bodisi v pogodi o zaposlitvi, bodisi je določen v zakonu ali kolektivni pogodbi, ki velja za delodajalca.

Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi, ko se odpovedni rok izteče, je pogodba prekinjena.

  Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Odpovedni rok lahko znaša od 15 do 60 dni. V kolikor delavec podaja odpoved v času poskusnega dela, znaša odpovedni rok 7 dni.

Odpovedni rok mora delavec spoštovati. V nasprotnem primeru lahko pride do izredne odpovedi in uveljavljanja odškodninske odgovornosti s strani delodajalca.

e-obrazec e-obrazec: Izredna odpoved delodajalca, zaradi neupravičenega izostanka delavca z dela

Lahko pa delavec predlaga skrajšanje odpovednega roka in v kolikor se delodajalec s skrajšanjem odpovednega roka strinja, se lahko le-ta skrajša.

Več o tem:

 

Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delavec lahko predlaga tudi sporazumno prekinitev pogodbe o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za sporazumno razveljavitev pogodbe o zaposlitvi

V kolikor se delodajalec s predlogom delavca o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi strinja, se pogodba razveljavi na podlagi sporazuma, ki mora biti sklenjen v pisni obliki.

e-obrazec e-obrazec: Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi

  Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi

Tudi v primeru sporazne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, velja odpovedni rok, razen če se delavec in delodajalec strinjata, da ga skrajšata.

Več o tem:

 

Skrajšanje odpovednega roka

V primeru, ko želi pogodbo o zaposlitvi prekiniti delavec, je običajno zadaj razlog nova zaposlitev pri drugem delodajalcu. In v takšnem primeru je običajno v interesu delavca tudi skrajšanje odpovednega roka.

Kot že omenjeno mora delavec odpovedni rok spoštovati, lahko pa predlaga, da se odpovedni rok skrajša.

Če se delodajalec s skrajšanjem odpovednega roka strinja, se odpovedni rok skrajša v sporazumu, v katerem se delavec in delodajalec dogovorita o novem odpovednem roku. V primeru sporazumne odpovedi je lahko sporazum o skrajšanju odpovednega roka del sporazuma o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi.

  Sporazum o skrajšanju odpovednega roka
Sporazum o skrajšanju odpovednega roka

e-obrazec e-obrazec: Sporazum o skrajšanju odpovednega roka

e-obrazec e-obrazec: Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi

 

Glavna razlika med redno odpovedjo in sporazumno prekinitvijo

V kolikor ste delavec in se sprašujete v čem je razlika med obema redno in sporazumno odpovedjo in katero obliko izbrati, naj povzamemo:

  1. V primeru redne odpovedi je odpoved podana. Zaposlitev preneha, ko se izteče odpovedni rok. V kolikor se z delodajalcem dogovorite za skrajšanje odpovednega roka, velja krajši odpovedni rok, v nasprotnem primeru pa velja odpovedni rok določen v vaši pogodbi o zaposlitvi oz zakonu ali kolektivni pogodbi.

  2. V primeru, ko predlagate sporazumno prekinitev, odpoved še ni podana. Pogodba se prekine le, če se s sporazumom in njegovo vsebino strinjata, ter ga tudi podpišeta tako delavec, kot tudi delodajalec. Če se delodajalec s sporazumno prekinitvijo ne strinja, ste še vedno zaposleni. V tem primeru imate še vedno možnost podati redno odpoved.
  Redna odpoved Sporazumna prekinitev
odpoved velja v vsakem primeru v primeru
dogovora
odpovedni rok da da
skrajšanje odpovednega roka v primeru
dogovora
v primeru
dogovora

 

Izredna odpoved

Poleg redne odpovedi in predloga za sporazumno prekinitev pa ima delavec na voljo tudi možnost, da izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.

V tem primeru ni odpovednega roka, pripada mu nadomestilo za brezposelnost, odpravnina in odškodnina za izgubljen odpovedni rok. Vendar pa lahko izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavec poda le ob hudih kršitvah s strani delodajalca, ki so določene v 111. členu ZDR-1:

  • če mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • če mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • če mu delodajalec vsaj dva meseca ni izplačeval plače oziroma mu je izplačeval bistveno zmanjšano plačo,
  • če mu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plačila za delo ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku,
  • če delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost,
  • če delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje,
  • če mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom ZDR-1,
  • če delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. ZDR-1.

V kolikor obstajajo razlogi za izredno odpoved mora delavec na kršitve najprej opozoriti delodajalca, ter podati prijavo na inšpektorat za delo. Če delodajalec v treh delovnih dneh ne odpravi kršitev, lahko delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Prijava delodajalca delovni inšpekciji (Inšpektoratu RS za delo) s strani delavca

e-obrazec e-obrazec: Zahteva delavca za prenehanje kršenja pravic iz delovnega razmerja

e-obrazec e-obrazec: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Več o tem:
  Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

e-obrazeci za izdelavo tožb zoper delodajalca


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.