Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sobota, 20. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Povračilo škode na delovnem mestu
Kdo odgovarja za povzročeno škodo na delovnem mestu?

Povračilo škode na delovnem mestu

Delavec in delodajalec odgovarjata za škodo, ki jo povzročita drug drugemu.

Povzročeno škodo sta dolžna tudi povrniti.

V naslednjem članku bomo pogledali, kdaj delavec in kdaj delodajalec odgovarjata za škodo, ki jo povzročita. Kako se ta škoda povrne in kdaj se jo lahko oprosti.

 

Kaj je škoda?

Običajno škoda pomeni zmanjšanje premoženja, ki ga je utrpel oškodovanec

Škoda lahko pomeni tudi preprečitev povečanja premoženja, kot denimo izgubljeni dobiček, ali pa predstavlja telesne (in duševne) bolečine, povzročitev strahu, okrnitev ugleda, ipd.

 

Kdaj delavec odgovarja za škodo, ki jo je povzročil delodajalcu?

Delavec je dolžan povrniti delodajalcu škodo, ki jo je na delu ali v zvezi z delom povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.

Huda malomarnost je podana, če se je delavec zavedal možnosti nastanka škode, do katere bi lahko prišlo zaradi njegovega ravnanja, pa je lahkomiselno mislil, da jo bo preprečil oziroma, da škoda ne bo nastala.

Torej, ko delavec ni ravnal niti s takšno pazljivostjo, kot običajen človek.

 

Nekaj primerov škod, za katere odgovarja delavec

Med najbolj pogoste primere povzročene škode se tako šteje namerno poškodovanje delovne opreme, strojev, zaloge, ipd.

Pogosti so tudi primeri neupravičenega koriščenja sredstev podjetja (denimo nakupovanje z bančno kartico delodajalca), neupravičeno koriščenje telefona za zasebne pogovore, ipd.

Sem lahko štejemo tudi krajo na delovnem mestu, poneverbe, izdajanje poslovnih informacij, širjenje neresničnih govoric o podjetju, ipd.

 

Kaj če škodo povzroči več delavcev?

Če povzroči škodo več delavcev, je vsak izmed njih odgovoren za tisti del škode, ki ga je povzročil.

Če ni mogoče ugotoviti, kolikšen del škode je povzročil posamezni delavec, so vsi delavci enako odgovorni in povrnejo škodo v enakih delih.

Če je več delavcev povzročilo škodo z naklepnim kaznivim dejanjem, so za škodo solidarno odgovorni.

 

Povračilo škode delodajalcu

Običajna praksa je, da škodo, ki jo povzroči delavec, delodajalec pobota (poračuna) pri izplačilu njegove plače.

Takšen pobot je seveda možen, vendar pa delodajalec za to potrebuje njegovo pisno soglasje. Brez tega soglasja, delodajalec svoje terjatve do delavca ne sme poračunati, ampak mora zoper delavca vložiti tožbo na pristojno sodišče.

e-obrazec e-obrazec: Soglasje delavca za poračun (pobot) za povzročeno škodo delodajalcu

  Soglasje delavca za poračun (pobot) za povzročeno škodo delodajalcu
Soglasje delavca za poračun (pobot) za povzročeno škodo delodajalcu

Če bi ugotavljanje višine dejanske škode povzročilo nesorazmerne stroške, se odškodnina lahko odmeri v pavšalnem znesku, določenem s kolektivno pogodbo.

 

Oprostitev oz. znižanje plačila škode

Odškodnina se lahko zmanjša ali se delavca lahko oprosti njenega plačila, če je zmanjšanje ali oprostitev plačila primerna glede na njegovo prizadevanje za odpravo škode, odnos do dela ali njegovo gmotno stanje.

 

Tudi delodajalec odgovarja za škodo, ki jo povzroči delavcu?

Da.

Delodajalec je dolžan delavcu, ki mu je bila povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, to škodo povrniti, po splošnih pravilih civilnega prava.

Ta odškodninska odgovorno velja tudi na škodo, ki jo je delodajalec povzročil delavcu s kršenjem pravic iz delovnega razmerja.

Tudi tu velja, da če bi ugotavljanje višine dejanske škode povzročilo nesorazmerne stroške, se odškodnina lahko odmeri v pavšalnem znesku, določenem s kolektivno pogodbo.

Takšna odmera pavšalne odškodnine pa ne velja v primeru kršitve prepovedi diskriminacije ali trpinčenja na delovnem mestu.

Kot nepremoženjska škoda, ki je nastala kandidatu ali delavcu, se štejejo tudi pretrpljene duševne bolečine zaradi neenake obravnave delavca oz. diskriminatornega ravnanja delodajalca oziroma zaradi nezagotavljanja varstva pred spolnim ali drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, ki ga je utrpel kandidat ali delavec.

Pri odmeri višine denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo se mora upoštevati, da je ta učinkovita in sorazmerna s škodo, ki jo je utrpel kandidat oz. delavec in da odvrača delodajalca od ponovnih kršitev.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.