Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sobota, 20. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Koronavirus SARS-CoV-2
Krizni dodatek za december 2020

Krizni dodatek za december 2020

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) - PKP #7 za december 2020 določa izplačilo kriznega dodatka zaposlenim z nižjimi plačami.

V nadaljevanju bomo preverili kateri zaposleni so upravičeni do kriznega dodatka.

 

Višina kriznega dodatka za zaposlene

Krizni dodatek za zaposlene znaša 200 eurov in je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

 

Kdo je upravičen do dodatka za zaposlene

Krizni dodatek za zaposlene se izplača zaposlenemu:

  • ki dela in
  • čigar zadnja izplačana mesečna plača za mesec november, pri kateri se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla dvakratnika minimalne plače.

Minimalna plača je v decembru 2020 znašala 940,58 EUR. Meja za izplačilo kriznega dodatka za zaposlenega tako znaša 1.881,16 EUR (bruto).

Zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji, niso upravičeni do kriznega dodatka.

 

Kdaj se zaposlenemu izplača krizni dodatek?

Krizni dodatek izplača delavcu delodajalec, ob plači za mesec december 2020.

 

Izplačilo sorazmernega kriznega dodatka

Če delavec ne dela cel mesec december, je upravičen do sorazmernega dela kriznega dodatka.

Pri obračunu za krizni dodatek se šteje, da delavcu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do kriznega dodatka sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

 

Nisem dobil izplačila kriznega dodatka

V kolikor niste prejeli kriznega dodatka, delodajalca najprej opozorite. Če je potrebno, posredujte pisno opozorilo.

e-obrazec e-obrazec: Opozorilo zaradi neizplačila kriznega dodatka

Če pisno opozorilo ne zadošča, lahko neizplačilo kriznega dodatka prijavite na pristojni enoti Inšpektorata za delo. Vložite lahko tudi tožbo na pristojno delovno sodišče.

e-obrazec e-obrazec: Prijava delodajalca delovni inšpekciji (Inšpektoratu RS za delo) s strani delavca

  Opozorilo zaradi neizplačila kriznega dodatka
Opozorilo zaradi neizplačila kriznega dodatka

 

Izvzetje dodatkov iz izvršbe

Vsi prejemki, izplačani dolžniku na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe zaradi epidemije, razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače ali plačilo za opravljene storitve, so izvzeti iz izvršbe in iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja.

e-obrazec e-obrazec: Pritožba zaradi rubeža pomoči prejete zaradi epidemije

e-obrazec e-obrazec: Pritožba v osebnem stečaju, zaradi rubeža pomoči prejete zaradi epidemije

  Pritožba zaradi rubeža pomoči prejete zaradi epidemije
Pritožba zaradi rubeža pomoči prejete zaradi epidemije
Več o tem:

 

Povračilo kriznega dodatka delodajalcu

Delodajalec lahko zahteva povračilo tega dodatka in sicer tako, da preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Izjava se vloži elektronsko preko sistema e-davki najpozneje do 20. marca 2021.

 

Globa za delodajalca

Globa za delodajalca, ki zaposlenemu, ki mu krizni dodatek pripada, tega ne izplača, znaša od 450 do 20.000 EUR. Globa za odgovorno osebo delodajalca znaša od 450 do 2.000 EUR.

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

 

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.