Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sobota, 20. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Izvršba preživnine
Kako izterjati preživnino po sodni poti in kaj storiti, če je izterjava neuspešna?

Izterjava preživnine

Ob razpadu zakonske (ali zunajzakonske) zveze, mora običajno eden izmed partnerjev drugemu plačevati preživnino za skupne otroke, ki so mladoletni, ali se še šolajo.

Vendar pa se pogosto dogaja, da partner preživnine ne plačuje, s čimer najbolj škoduje prav svojim otrokom.

V nadaljevanju bomo preverili, kaj storiti, ko zavezanec ne plačuje preživnine, kaj storiti, če je izvršba neuspešna in kaj, če zavezanec sproži osebni stečaj.

 

Višina preživnine

Višina preživnine se določi ob ločitvi zakonske ali ob razpadu zunajzakonske zveze in sicer za skupne otroke, ki so mladoletni oz. se šolajo (do 26. leta starosti).

Več o tem:

 

Kako izterjati preživnino?

Če partner, ki je dolžan plačevati preživnino, tega ne počne, lahko drug starš ali otrok sam (če je polnoleten) na podlagi sklepa o določitvi preživnine, vloži predlog za izvršbo, ter preživnino izterja po sodni poti.

Izterjava preživnine ima po četrtem odstavku 110. člena ZIZ prednost pred ostalimi terjatvami (v primeru da ima dolžnik še druge upnike, ki so vložili izvršbo).

e-obrazec e-obrazec: Predlog za izvršbo zaradi izterjave preživnine

  Predlog za izvršbo zaradi izterjave preživnine
Predlog za izvršbo zaradi izterjave preživnine

V primeru, da upnik predvideva, da dolžnik (zavezanec za plačilo preživnine), tudi v bodoče preživnine ne bo plačeval, lahko sodniku predlaga, da izda predhodno odredbo.

To pomeni, da se poleg že zapadlih obrokov preživnine, zavarujejo (denimo z zadržanjem sredstev na dolžnikovem TRR-ju) tudi obroki preživnine, ki bodo zapadli v naslednjem letu.

 

Nadomestilo preživnine

V primeru neplačane preživnine, se lahko otrok oz. njegov zastopnik obrne na Jamstveni in preživninski sklad RS.

 

Kdo JE upravičen do nadomestila preživnine s strani Jamstvenega in preživninskega sklada?

Do izplačila nadomestila preživnine JE upravičen otrok:

  • ki mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo sodišča oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje,
  • ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti,
  • ki še ni star 18 let,
  • ki je starejši od 18 let, v kolikor zanj traja preživninska obveznost, če ni v delovnem razmerju.

 

Kdo NI upravičen do nadomestila preživnine s strani Jamstvenega in preživninskega sklada?

Do izplačila nadomestila preživnine NI upravičen otrok, ki:

  • živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem,
  • je oddan v rejništvo,
  • je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo.

Zahtevo za nadomestilo preživnine vloži otrokov zastopnik na Jamstvenem in preživninskem skladu RS. preko obrazca, ki ga najdete na spletni strani Preživninskega sklada RS.

 

Preživnina in osebni stečaj dolžnika

Preživnina ima v postopku osebnega stečaja dolžnika (zavezanca za plačevanje preživnine) poseben status, saj na podlagi 390. člena ZFPPIPP spada med prednostne terjatve. Izvršba zaradi izterjave preživnine pa se z začetkom osebnega stečaja dolžnika (za razliko od večine ostalih izvršb) ne ustavi.

Prav tako se terjatve z naslova preživnine, ki v osebnem stečaju niso poplačane, dolžniku ne odpustijo (408. člen ZFPPIPP).

Več o tem:

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

Brezplačni pravni e-Priročnik: Kako do razveze zakonske zveze


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.